Za celou dobu trvání první republiky byla postavena pouze obecní váha s hasičskou zbrojnicí. Váha však pro špatnou údržbu nefungovala a ve zbrojnici měl soused Brouček za 10 Kč ročně uskladněný secí stroj. Obecní jetelák a ledkovač na řepu odpočívaly naopak pod okapem a tam taky vzaly za své.

Dne 5. června 1953 byla založena Jednota požární ochrany v Seníku.

Iniciátorem byl tehdejší předseda MNV a velitel PO Křinka Bohuslav a zakládajících členů bylo 19. Sbor dostal do začátku ruční stříkačku a uskladněna byla u velitele na mlatě v čp.13.

Začalo jednání o stavbě hasičské zbrojnice zároveň s úřadovnou. Třebaže jednání o tom, kde má nová budova stát, bylo velmi nechutné a trapné, bylo již v roce1954 se stavbou započato. Předsedou národního výboru byl a práci řídil Václav Horký, tajemníkem byl Václav Holeček a velitelem požárníků byl Bohuslav Křinka.

Na výstavbě bylo odpracováno požárníky, členy národního výboru a občany celkem asi 3800 brigádnických hodin, materiál a specielní práce uhradil stát.

Po dostavění dostala jednota motorovou stříkačku, která měla rozhodnou zásluhu při zdolání požáru lesa v roce 1959.

Koncem roku 1959 stojí už v garáži požární auto.  

Anketa

Líbí se vám naše stránky?

Ano (59)
98%

Ne (1)
2%

Celkový počet hlasů: 60

Meteoradar
SEO